અમારા ઉત્પાદનો

  • Straight welded pipe

    સીધા વેલ્ડેડ પાઇપ

    એપ્લિકેશન: વેલ્ડેડ સ્ટીલ પાઇપનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પાણી પુરવઠા એન્જિનિયરિંગ, પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગ, રાસાયણિક ઉદ્યોગ, ઇલેક્ટ્રિક પાવર ઉદ્યોગ, કૃષિ સિંચાઈ અને શહેરી બાંધકામમાં થાય છે.